Công Ty Hóa Chất – Công Ty Cổ Phần An Minh Thức

edta 4na

Bán edta 2na 4na xử lý kim loại nặng trong nước

Bán edta 2na 4na xử lý kim loại nặng trong nước

Bán edta 2na 4na xử lý kim loại nặng trong nước.Với giá thành rẻ và rất phổ biến, EDTA được sử dụng rộng rãi nhằm khử phèn, kim loại nặng, hóa chất độc hại trong ao nuôi. Ngoài ra, EDTA…