Cẩm nang nuôi tôm thẻ chân trắng phát hành bởi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành Phố Hồ Chí Minh:

Đặt điểm của tôm chân trắng Penaeus Vannamei

Kỹ thuật nuôi và một số bệnh thường gặp trên tôm chân trắng !

Cẩm nang nuôi tôm thẻ chân trắng

Cẩm nang nuôi tôm thẻ chân trắng

Cẩm nang nuôi tôm thẻ chân trắng

 

Link bên dưới: (copy và dán vào trình duyệt web

mediafire.com/download/3kueqa21xtcea5n/Cam+Nan+Nuoi+Tom+Chan+Trang+-+TTKN+TPHCM%282%29.pdf