Công Ty Hóa Chất – Công Ty Cổ Phần An Minh Thức

Giá tôm nguyên liệu hôm nay – cập nhật liên tục

Giá tôm nguyên liệu hôm nay, nơi cập nhật giá tôm nguyên liệu ( giá tôm sú , tôm thẻ ) hằng ngày, hằng tuần, giúp thông tin chính xác đến người nuôi tôm .

Giá tôm nguyên liệu hôm nay 1

Thông tin được trích xuất từ nguồn : TTVAS – Viettel Telecom

Do giá tôm biến đổi liên tục, mức độ chính xác chỉ ở mức tương đối mang giá trị tham khảo là chính !

Giá tôm nguyên liệu hôm nay – Ngày 20/10/2016

Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 100con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 80 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 70 con/kg  112.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 90 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 110 con/kg  90.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 120 con/kg  87.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 50 con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 60 con/kg  117.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 40 con/kg  126.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 100con/kg  96.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 80 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 70 con/kg  112.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 90 con/kg  102.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 110 con/kg  92.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 120 con/kg  86.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 50 con/kg  122.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 60 con/kg  116.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 40 con/kg  145.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 100con/kg  104.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 80 con/kg  112.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 70 con/kg  117.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 90 con/kg  108.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 50 con/kg  133.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 60 con/kg  124.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
tôm sú loại 30 con/kg oxy  230.000 đ/kg
Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 100con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Bến Tre

Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Tiền Giang

 

Giá tôm nguyên liệu hôm ngày 10/10/2016

Tôm thẻ loại 30 con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
Tôm thẻ loại 40 con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
Tôm thẻ loại 100con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang
Tôm thẻ loại 80 con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Kiên Giang

Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 100con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 80 con/kg  102.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 70 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 90 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 110 con/kg  90.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 120 con/kg  87.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 50 con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 60 con/kg  112.000 đ/kg  Tại: Cà Mau
Tôm thẻ loại 130con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Cà Mau

Tôm thẻ loại 40 con/kg  123.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 100con/kg  90.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 80 con/kg  105.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 70 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 90 con/kg  95.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 110 con/kg  85.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 120 con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 50 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 60 con/kg  115.000 đ/kg  Tại: Bạc Liêu

Tôm thẻ loại 40 con/kg  144.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 100con/kg  94.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 80 con/kg  102.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 70 con/kg  111.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 90 con/kg  98.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 130con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 110 con/kg  88.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 120 con/kg  84.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 50 con/kg  126.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 60 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Sóc Trăng

Tôm thẻ loại 80 con/kg  80.000 đ/kg  Tại: Trà Vinh

Tôm thẻ loại 100con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Bến Tre

Tôm thẻ loại 40 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Tiền Giang

Tôm thẻ loại 100con/kg  106.000 đ/kg  Tại: Ninh Thuận
Tôm thẻ loại 80 con/kg  116.000 đ/kg  Tại: Ninh Thuận

Tôm thẻ loại 80 con/kg  120.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 120 con/kg  100.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 30 con/kg  167.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 40 con/kg  150.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 100con/kg  130.000 đ/kg  Tại: Đà Nẵng

Tôm thẻ loại 80 con/kg  160.000 đ/kg  Tại: Khánh Hòa
Tôm thẻ loại 60 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Khánh Hòa

Tôm thẻ loại 100con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 80 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 70 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 90 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh
Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Hà Tĩnh

Tôm thẻ loại 100con/kg  125.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 80 con/kg  155.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 70 con/kg  170.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 90 con/kg  140.000 đ/kg  Tại: Nghệ An
Tôm thẻ loại 110 con/kg  110.000 đ/kg  Tại: Nghệ An

 

 

 

 Giá tôm nguyên liệu hôm nay 2

Bà con có nhu cầu về các loại hóa chất chuyên xử lý trong nuôi tôm hàng nguyên liệu với hàm lượng chuẩn – vui lòng liên hệ với Công ty để được tư vấn tận tình !

HOTLINE: 0919.69.1488

Giá tôm nguyên liệu hôm nay – Khai Nhật

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *