0919691488

khoáng nuôi tôm

Khoáng tạt nguyên liệu trị bệnh cong thân trên tôm

Khoáng tạt nguyên liệu trị bệnh cong thân trên tôm ngoài ra còn có tác dụng kích thích lột xác, giúp cứng vỏ, tăng trọng lượng tôm từ đó bán được giá cao hơn. Đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải thiện chất lượng nước và môi...

Chat Live Facebook