0919691488

tcca 90 chlorine

Tcca 90 chlorine là gi-Thuốc diệt khuẩn trong ao nuôi tôm

Tcca 90 chlorine là gi-Thuốc diệt khuẩn trong ao nuôi tôm TCCA 90% có thành phần chính là Axit Trichloroisocyanuric 90% với công thức hóa học là C3Cl3N3O3 . Đây là hóa chất có khả năng sát khuẩn mạnh và được ứng dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy hải...

Chat Live Facebook