Công Ty Hóa Chất – Công Ty Cổ Phần An Minh Thức

Tài Liệu

Cẩm nang nuôi tôm thẻ chân trắng – Trung Tâm Khuyến Nông TPHCM

Cẩm nang nuôi tôm thẻ chân trắng – Trung Tâm Khuyến Nông TPHCM

Cẩm nang nuôi tôm thẻ chân trắng phát hành bởi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành Phố Hồ Chí Minh: Đặt điểm của tôm chân trắng Penaeus Vannamei Kỹ thuật nuôi và một số bệnh thường gặp…